Radionica Poduzetničke priče

Educiranje o poduzetništvu raste diljem svijeta, a sve kako bi se potakla mobilnost, povećala konkurentnost, produktivnost i zapošljavanje. Iz navedenog razloga organizira i provodi se radionica Poduzetničke priče prilagođena ciljnoj skupini projekta „Učenjem do posla“ – dugotrajno nezaposlenim osobama.

Poduzetničke priče je radionica koja će se realizirati tijekom jeseni u sklopu projekta „Učenjem do posla“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, a u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali. Uključuje 8 tema/programa kojima će se ostvariti uvjeti za afirmaciju polaznika u svijet poduzetništva. Interaktivno djelovanje između trenera i polaznika te uspješnih poduzetnika (4 gosta) u području poduzetništva kao što je razmjenjivanje poslovnih ideja, iskustava i pitanja, informiranja o koracima, uvjetima, postupcima, procesima pokretanja poslovanja, stvaranja poslovnih ideja, odnosno mogućnostima samozapošljavanja, otvaranja vlastitog poduzeća ili obrta, vođenja poslovanja i dr.

Na radionici će sudjelovati/predavati četiri trenera i četiri uspješna poduzetnika. Radionica je koncipirana na način kojim na početku uvodi polaznike u osnovne pojmove poduzetništva, definira pojam poduzetnika te čimbenike koji su potrebni za uspješan poslovni pothvat. Kroz program ih upoznaje s društveno odgovornim poduzetništvom, razvoju poslovnih ideja, procesu, postupcima pokretanja vlastitog posla/samozapošljavanju, administraciji, financijama, brendiranju i pozicioniranju proizvoda na tržište, te omogućuje interaktivno djelovanje, izmjenjivanje pitanja i odgovora/iskustava/prijedloga/ideja između 4 uspješna poduzetnika i polaznika.

TEORETSKI DIO: Uvod u poduzetništvo, Razmjena poslovnih ideja i iskustava, Istraživanje tržišta, Pokrenite svoj posao, Brendiranje i pozicioniranje proizvoda na tržištu, EU fondovi – mogućnosti za poduzetnike, Upravljanje troškovima i kadrovima.

PRAKTIČNI DIO: Mentoriranje – primjeri iz prakse s poduzetnicima.

Cilj radionice je približiti pojam poduzetnika i poduzetništva polaznicima/ciljnoj skupini, prenijeti iskustva uspješnih poduzetnika i prezentirati dobre ideje, unaprijedit poduzetničke kompetencije, znanja i vještina te pružiti uvid u poduzetničku praksu. Polaznici radionice Poduzetničke priče steći će znanje i vještine, te prikupiti informacije i iskustva za pokretanje vlastitoga posla te uvid u širu sliku poduzetničkoga života vođeni programom radionice Poduzetničke priče.

Praktična radionica

U Okviru projekta "Učenjem do posla" u sljedećem periodu održati će se dvije nove radionice, Naime, projekt obuhvaća provedbu 4 edukativne radionice od kojih su dvije realizirane tijekom proljeća i ljeta, dok su dvije planirane za jesen 2022. godine.

Prva od spomenutih radionica je Praktična radionica koja će trajati 350 sati, a namijenjena je pripadnicima ciljne skupine projekta odnosno dugotrajno nezaposlenim osobama. Broj polaznika radionice je 30 dugotrajno nezaposlenih osoba. Program radionice obuhvaća 9 vrlo bitnih cjelina/tema, a to su:

Teoretski dio: “Osnaživanje za tržište rada”, „Vještine aktivnog traženja posla“, „Razvoj vještina izrade životopisa i zamolbe“, „Osnove komunikacijskih vještina“, “Prezentacijske vještine”, „Simulacija intervjua za posao“, „Pisana poslovna komunikacija“, „Razgovor sa polaznicima, pitanja i odgovori“.

Praktični dio: „Mentoriranje“.

Praktična radionicu u sklopu projekta „Učenjem do posla“ provodi se s ciljem osnaživanja za tržište rada odnosno motiviranja 30 pripadnika ciljane skupine/dugotrajno nezaposlenih osoba na uključivanje u društvenu zajednicu, te stjecanja znanja i vještina za kojima postoji stvarna potreba na lokalnom tržištu, a kako bi se istima omogućila integracija na tržište rada bilo kroz zaposlenje ili samozaposlenje.

Cilj projekta i Praktične radionice je omogućiti dugotrajno nezaposlenim osobama stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija. Kako bi se predmetno ostvarilo, radionica će obuhvatiti motivacijske treninge osnaživanja dugotrajno nezaposlenih osoba za uključivanje u društvo/društvenu zajednicu. Kroz stjecanje novih znanja i vještina podići im samopouzdanje i motivaciju za aktivni pristup tržištu rada.

U najavi nove radionice projekta „Učenjem do posla“

U sklopu projekta „Učenjem do posla“ na području općine Pušća u tijeku su besplatne edukativne radionice informatičke pismenosti i engleskog jezika. Početak radionica Poduzetničke priče kao i Praktične radionice planiran je u mjesecu rujnu i listopadu.

Radionica Poduzetničke priče tematski obuhvaća interaktivno razmjenjivanje poslovnih ideja između 4 trenera, uspješna poduzetnika, i pripadnika ciljne skupine, te teme koje se dotiču osnivanja obrta i trgovačkog društva te njihove razlike, poslovanje u RH, priprema poslovnog pothvata, najčešće greške poduzetnika početnika, koraci u izradi poslovnog plana, plan ulaganja, plan prihoda, kalkulacija troškova, financijski pokazatelji i sl.

Praktična radionica usmjerena je primjeni stečenih znanja i uspješnom traženju posla kroz istraživanje tržišta rada, izrade životopisa i zamolbe, istraživanje različitih platformi za zapošljavanje, simuliranje intervjua za posao i sl.

Radionice su usmjerene dugotrajno nezaposlenim osobama s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija radi brže i lakše prilagodbe promjenama i zahtjevima tržišta rada.

Za sudjelovanje na besplatnim radionicama prijaviti se na telefon Općine Pušća 01 3310 340.

Radionice provodi Općina Pušća u sklopu projekta „Učenjem do posla“.

Na pola puta

Projekt „Učenjem do posla“ obuhvaća provedbu 4 edukativne radionice od kojih su dvije realizirane tijekom proljeća i ljeta, a dvije se paniraju za jesen. Riječ je o radionicama engleskog jezika, informatičke pismenosti, praktičnoj radionici i radionici Poduzetničke priče.

Program radionica ima svrhu osposobljavanja pripadnika ciljne skupine/dugotrajno nezaposlenih osoba te razvoja vještina i kompetencija s ciljem konkuriranja na tržištu rada i lakšeg pronalaženja posla ili samozapošljavanja.
Što se radionicama želi postići?

• Osnažiti pripadnike ciljne skupine i razviti njihovo povjerenje u vlastite sposobnosti
• Uključiti pripadnike ciljne skupine u cjeloživotno učenje
• Motivirati iste ukazivanjem na njihove sposobnosti i potencijale
• Razviti meke i/ili transverzalne vještine
• Ojačati samopouzdanje i samopoštovanje pripadnika ciljne skupine
• Omogućiti brzu prilagodbu promjenama i zahtjevima tržišta rada
• Unaprijediti znanja i kompetencije polaznika na tržištu rada
• Unaprijediti konkurentnost i zapošljivost pripadnika ciljne skupine

Sve dugotrajno nezaposlene osobe koje žele sudjelovati u projektu te besplatno pohađati edukativne radionice mogu se prijaviti na broj telefona Općine Pušća 01 3310 340.

Radionice provodi Općina Pušća u sklopu projekta „Učenjem do posla“.

Besplatne edukativne radionice engleskog jezika

Kroz besplatnu edukativnu radionicu engleskog jezika, koncipiranu u 140 sati tijekom 3 mjeseca, 15 dugotrajno nezaposlenih osoba steći će znanja engleskog jezika, razine A2. Radionica se održava na području općine Pušća, a za istu su osigurani svi materijali i oprema potrebni polaznicima kao što su 10 prijenosnih računala s instaliranim operativnim sustavom, pristup internetu, te školski pribor.

Polaznici će završetkom radionica steći sljedeće kompetencije na razini A2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike:

Slušanje - Polaznici mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne informacije o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

Čitanje - Polaznici mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

Govorna interakcija - Polaznici mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim i jednostavnim razgovorima.

Govorna produkcija - Polaznici mogu koristiti niz fraza i rečenice da bi jednostavnim jezikom opisali svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

Pisanje - Polaznici mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo npr. pismo zahvale.

Za sudjelovanje na besplatnim radionicama prijaviti se na telefon Općine Pušća 01 3310 340.

Radionice provodi Općina Pušća u sklopu projekta „Učenjem do posla“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda